Greens of the Future: hoe Greenyard duurzaam fairtradebananen inkoopt!

Greenyard zet zich in om zijn impact op het milieu te verminderen en duurzame partnerschappen op te bouwen. Een voorbeeld? Inkoop van bananen uit Ecuador via Fruta Rica.

Hoe slagen wij erin onze fairtradebananen zo duurzaam mogelijk in te kopen?

We streven niet alleen naar vers maar ook naar eerlijk fruit. Daarom beslisten we samen te werken met Fruta Rica, een Ecuadoraanse organisatie die zich richt op fair trade en werkt aan een duurzaam landbouwproductiemodel dat de implementatie van verschillende certificeringsprogramma’s zoals Fairtrade, Rainforest Alliance, GLOBALG.A.P., GRASP, SPRING, ... valideert afhankelijk van de eisen van onze retailers. Via deze organisatie werken we samen met 50 kleine en middelgrote familiale bananenplantages die hun verse producten exporteren naar Greenyard Fresh Germany.   

We garanderen een eerlijk inkomen voor de boeren en helpen hen bovendien bouwen aan een veilige werkomgeving. Samen met Fruta Rica organiseren we een opleiding in chemicaliënbeheer en ondersteunen we hun boerderijen door hen te voorzien in adequate persoonlijke beschermingsmiddelen voor de arbeiders op het veld en in de verpakkingsstations en geven we een EHBO-opleiding aan al hun personeel.  

We zorgen ook voor de mensen die wonen en werken op de boerderijen van Fruta Rica door hun levensomstandigheden te verbeteren, hun infrastructuur in overeenstemming te brengen met de strikte veiligheids- en hygiënenormen en hen tijdig toegang te verschaffen tot gezondheidszorg van zeer hoge kwaliteit. 

De curve van afvalproductie en waterverbruik doen dalen 

Naast het helpen van onze partner-bananentelers bij het optimaliseren van hun organisaties, werkt Greenyard Fresh Germany samen met hen en Fruta Rica aan het verbeteren van het water-, bodem- en afvalbeheer. 

Op het gebied van waterbeheer worden de boeren gecoacht om op een eenvoudige, rendabele en ecologische manier restwater te behandelen. Om de naleving van de voorschriften na te gaan wordt het water eens per jaar gecontroleerd door een ISO 17025-geaccrediteerd laboratorium. 

Ter aanmoediging van goed afvalbeheer worden de bananenplantages gestimuleerd om waar mogelijk te recyclen en hergebruiken. Organisch en niet-organisch afval worden bijvoorbeeld gescheiden en naar behoren verwerkt. Om het milieu te beschermen en het bodembeheer te verbeteren worden ook groene afscheidingen tussen boerderijen en woningen, groene bodembedekking en drainage ingezet.

Meer weten over waar onze heerlijke producten vandaan komen en hoe we samenwerken met onze partners? Download ons duurzaamheidsrapport.