Greens of the Future: jak Greenyard zapewnia odpowiedzialne dostawy bananów fair trade!

Greenyard jest zaangażowany w zmniejszanie swojego wpływu na środowisko i budowanie zrównoważonych partnerstw. Jeden z przykładów? Pozyskiwanie bananów w Ekwadorze za pośrednictwem Fruta Rica.

Jak wygląda odpowiedzialne zaopatrzenie w banany Fairtrade?

Chcemy, aby nasze owoce były nie tylko świeże, ale i uczciwie pozyskiwane. Właśnie dlatego postanowiliśmy nawiązać współpracę z Fruita Rica, ekwadorską organizacją, zajmującą się uczciwym handlem i dążącą do stosowania zrównoważonego modelu produkcji rolnej poprzez potwierdzanie wdrożenia programów certyfikacji, takich jak Fairtrade, Rainforest Alliance, GLOBALG.A.P., GRASP, SPRING itp., w zależności od wymagań sprzedawców detalicznych. Za jej pośrednictwem współpracujemy z 50 małymi i średnimi rodzinnymi plantacjami bananów, które eksportują swoje wyroby do Greenyard Fresh Germany.  

Poza zapewnieniem uczciwych wynagrodzeń rolnikom chcemy pomóc im w stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Wspólnie z organizacją Fruta Rica zapewniamy szkolenia z zakresu gospodarki chemikaliami oraz monitorujemy plantacje pod kątem zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w polu oraz przy pakowaniu owoców, a także organizujemy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla całego personelu plantacji.  

Ponadto otaczamy opieką ludzi, którzy żyją i pracują na plantacjach współpracujących z organizacją Fruta Rica, zapewniając im właściwe warunki bytowe, dbając o to, aby infrastruktura spełniała rygorystyczne normy bezpieczeństwa i higieny oraz zapewniając im dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w odpowiednim czasie. 

Zmniejszanie ilości odpadów i zużycia wody 

Poza wspieraniem współpracujących z nami plantatorów bananów w optymalizacji ich przedsiębiorstw Greenyard Fresh Germany, we współpracy z organizacją Fruta Rica, pomaga im w usprawnianiu gospodarki wodnej i glebowej oraz gospodarki odpadami. 

Jeśli chodzi o gospodarkę wodną, plantatorzy uczą się, jak w prosty, wydajny kosztowo i ekologiczny sposób uzdatniać wodę resztkową. Raz do roku woda jest badana przez laboratorium z akredytacją ISO 17025, aby potwierdzić zgodność z przepisami. 

Aby propagować dobre praktyki z zakresu gospodarki odpadami, plantacje bananów są zachęcane do recyklingu i ponownego wykorzystywania odpadów w miarę możliwości. Przykładowo odpady organiczne i nieorganiczne są segregowane i odpowiednio utylizowane. Zielone bariery między plantacjami i zabudową mieszkaniową, zielone pokrycie gleby oraz odpływy są wykorzystywane do ochrony środowiska i poprawy gospodarki glebowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, skąd pochodzą nasze pyszne produkty i w jaki sposób współpracujemy z naszymi partnerami? Pobierz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju.