Greens of the future: Greenyard en FareShare gaan de strijd aan tegen voedselverspilling

In het Verenigd Koninkrijk wordt jaarlijks meer dan 6 miljoen ton voedsel weggegooid, voldoende om acht keer het Wembley-stadion mee te vullen! Maar niet iedereen blijft zomaar toekijken terwijl al dat voedsel verspild wordt. FareShare, het grootste liefdadigheidsnetwerk voor voedselherverdeling in het VK, schakelt een versnelling hoger om het tij te doen keren. Met de steun van organisaties zoals Greenyard Frozen kan FareShare momenteel meer dan 2 miljoen maaltijden per week uitdelen aan liefdadigheidsinstellingen.

Paarse wortelen geven kleur aan het menu van kwetsbare mensen
“Als belangrijke groente- en fruitleverancier maken we de voedselverspilling van dichtbij mee”, zegt Laura Dixon, Customer Service Manager bij Greenyard Frozen UK. “Via FareShare willen we daar een eind aan maken. Toen een proefproject met paarse wortelen bijvoorbeeld minder succesvol bleek dan gehoopt, hebben we de overtollige wortelen weggeschonken. Daarmee konden zo’n 80.000 maaltijden voor kwetsbare mensen bereid worden die FareShare vervolgens uitdeelde via zijn uitgebreide netwerk van liefdadigheidsinstellingen.” 
          

Ondersteuning in vele facetten
De langetermijnsamenwerking tussen Greenyard Frozen UK en FareShare beperkt zich niet tot eenmalige voedseldonaties. Laura Dixon: “Integendeel, onze grootste bijdrage zit hem in de opslag, de verpakking en het transport van voedseloverschotten. Vooral de afgelopen 12 maanden waren op dat vlak zeer uitdagend. Door de coronacrisis ontving FareShare plots voedseloverschotten vanuit de volledige voedsel- en horecasector. We sprongen bij door bijvoorbeeld partijen bessen in te vriezen om zo hun houdbaarheid te verlengen. Diepgevroren groenten en fruit zijn bijzonder waardevol voor liefdadigheidsorganisaties omdat dit betekent dat ze de mensen die ze hulp bieden kunnen voorzien van een gevarieerd en gezond menu.

“Greenyard Frozen UK biedt niet enkel operationele ondersteuning, maar schenkt ook nog steeds regelmatig voedseloverschotten. Veel klanten weigeren diepgevroren voedsel dat binnen de drie tot zes maanden vervalt. Maar FareShare neemt met plezier onze pallets met kwaliteitsvolle en rijpe groenten en fruit in ontvangst die vaak gratis worden afgeleverd door onze transporteurs.”
 

          

Andere strategie, zelfde ambitie
Hoewel de verkoop van diepgevroren groenten en fruit in 2020 boomde en dat nog een tijdje zo zal blijven, blijft Greenyard Frozen de ruimte vinden om de juiste middelen vrij te maken voor FareShare. “We draaien nu al enige tijd op maximale capaciteit”, bevestigt Jasmine Collins, Category Marketing en Insight Manager bij Greenyard Frozen. “We zien het tegengaan van voedselverspilling als een integraal onderdeel van onze algemene strategie. Het sluit dan ook perfect aan bij onze visie om een gezondere toekomst mogelijk te maken. Ons ultieme doel is om op een makkelijke, snelle, aangename en duurzame manier gezond voedsel op tafel te krijgen. Ook het uitdelen van voedseloverschotten draagt bij tot dit doel."

          

Op weg naar een duurzame planeet
Het verminderen van voedselverspilling past niet alleen binnen Greenyards visie, maar helpt ons bedrijf ook om onze duurzaamheidsverbintenissen na te komen, zoals het halveren van de broeikasgasemissies tegen 2025 en het bestrijden van de klimaatverandering. 

Het verminderen van voedselverspilling helpt ...
… om de landbouw te ontlasten die verantwoordelijk is voor één derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
… om het onnodige transport en verpakken van producten te vermijden.
… om voedsel voor iedereen betaalbaar te houden.
… om water te besparen, aangezien 70% van al het zuivere water wordt gebruikt in voedseltoeleveringsketens.
… om de hoeveelheid methaan te beperken die door rottend voedsel vrijkomt op stortplaatsen.

En ga zo maar door. Jasmine Collins: “Slechts weinigen beseffen hoe groot de impact is van organisaties zoals FareShare. We zijn dan ook vereerd dat Greenyard Frozen als testcase gevraagd werd om anderen te overtuigen mee op de kar te springen. Want enkel door alle krachten te bundelen kunnen we het tij nog keren.”

 

Wil je graag meer weten over hoe we voedselverspilling verminderen en onze duurzaamheidsambities waarmaken? 
Download ons duurzaamheidsrapport.