Greens of the Future: meer hergebruik van water bij Greenyard Prepared in Bree

Greenyard is continu bezig om de voedselketen en daarmee ook haar eigen productie te verduurzamen. Minder watergebruik is daar een belangrijk onderdeel van. Wij realiseren dit door onze processen te optimaliseren en door slim hergebruik van schone waterstromen. Dat lukt goed, want de afgelopen jaren heeft Greenyard steeds minder water verbruikt zelfs bij groeiende productievolumes.
Met de realisatie van de upgrade van de koeltoren van Greenyard Prepared in Bree wordt een waterbesparing van ruim 50 miljoen liter water of 5% per jaar gerealiseerd.

In Bree wordt omwille van hygiënische voorschriften en veilige voeding veel water gebruikt om de groenten te wassen, te verwerken en ze in glas of in blik te verpakken voor een groot aantal klanten. Deze investering in duurzaamheid is een belangrijke stap voorwaarts voor de Greenyard Prepared-divisie in Bree.

Slim hergebruik van water

De Greenyard Prepared-divisie heeft een continue focus om haar productieprocessen steeds duurzamer te maken. Het beperken van het watergebruik is daar een belangrijk onderdeel van en de afgelopen jaren zijn er reeds meerdere stappen gezet. De vernieuwde en geoptimaliseerde koeltoren is hierin een volgende stap en een mooi voorbeeld waarmee een significante hoeveelheid water wordt bespaard.

“Voor het appertiseren (warmtebehandeling) en pasteuriseren van groenten, de laatste stap in ons verwerkingsproces, worden de groenten in glas en blik immers eerst opgewarmd tot een temperatuur van 120°C en moeten dan afkoelen tot 40°C. In het afkoelproces gebruiken we veel water, daar kunnen we door de aanpassingen aan onze koeltoren nu 50 miljoen liter van hergebruiken”, legt projectleider Guido Corstjens uit.

“Een koeltoren is een warmtewisselaar: het water komt in contact met lucht, waardoor het afkoelt”, gaat hij verder. “Dat gebeurt in stappen waarbij we slim gebruik maken van de temperatuur die het koelwater krijgt. Het hete water uit de eerste stap in het afkoelingsproces, waarbij de groenten worden gekoeld van 120°C naar 70°C, zetten we al langer opnieuw in het productieproces in. Het water heeft de kwaliteit van drinkwater en kan dus perfect worden ingezet in de opgietafdeling en bij het blancheren. Ook het water dat we vervolgens afkoelen tot 55°C, hergebruiken we in bepaalde productieprocessen en om te poetsen.”

Weer een stap verder in waterbesparing

Dit jaar ging Greenyard Prepared weer een stap verder. Door de dimensionering van de koeltoren aan te passen en een krachtigere warmtewisselaar te installeren kan Greenyard Prepared ook het water dat tot 40°C wordt gekoeld, hergebruiken. “Dankzij die investering zullen we op jaarbasis 50 miljoen liter water extra nuttig inzetten”, aldus Guido Corstjens. “Dat betekent dat we minder grondwater moeten oppompen. Een significante stap en duurzame winst. Goed beheer van grondwater is een steeds belangrijker thema ook in landen als België en Nederland.”

Samen met omgeving en natuur

Bij de aanpassing van de koeltoren hield het team ook rekening met de omgeving, omwonenden en de natuur rondom de vestiging in Bree. Greenyard Prepared koos bijvoorbeeld voor geluidsarme motoren en is de koeltoren uitgerust met antistuifmeelluiken. “In de buurt staan bomen die in bepaalde periodes stuifmeel vrijgeven. Dat stuifmeel mag niet in het proces terechtkomen. De luiken kunnen we makkelijk openen of sluiten, afhankelijk van de omstandigheden”, legt Robby Vossen, assistent-milieucoördinator uit. “Bij Greenyard Prepared willen we de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. Wij passen onze manier van werken aan. Ook dat is duurzaamheid.”

Meer voorbeelden van hoe innovatie onze duurzaamheidsinspanningen ondersteunt? Download ons duurzaamheidsrapport.