Greens of the Future: wzrost ponownego wykorzystania wody w zakładzie Greenyard Prepared w Bree

Firma Greenyard zaangażowana jest w ciągłe doskonalenie zrównoważonego rozwoju łańcucha żywnościowego, w tym także własnych procesów produkcyjnych. Mniejsze zużycie wody jest kluczowym elementem osiągnięcia tego celu, który realizujemy poprzez optymalizację naszych procesów i  ponowne wykorzystanie czystej wody. Jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ w minionych latach, mimo rosnącej wielkości produkcji, zużycie wody w zakładach Greenyard stale maleje. Dzięki modernizacji chłodni kominowej w oddziale Greenyard Prepared w Bree możliwa będzie oszczędność ponad 50 milionów litrów lub 5% wody rocznie.

Ze względu na obowiązujące przepisy higieniczne i bezpieczeństwo żywności dużo wody zużywa się podczas procesów mycia i przetwarzania warzyw, a także podczas pakowania ich do słoików lub puszek przeznaczonych dla dużej liczby klientów. Ta inwestycja 
w zrównoważony rozwój to znaczący krok do przodu dla oddziału Greenyard Prepared w Bree. 

Inteligentne ponowne wykorzystywanie wody

Firma Greenyard Prepared stale skupia się na tym, aby swoje procesy produkcyjne czynić bardziej zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ograniczanie zużycia wody i inne podjęte w minionych latach działania są  ważnymi krokami ku osiągnieciu założonego celu.  Odnowiona i zoptymalizowana chłodnia kominowa jest kolejnym elementem i dobrym przykładem innowacji, która pozwala zaoszczędzić znaczne ilości wody.

„Ostatnim etapem procesu produkcyjnego jest apertyzacja (obróbka cieplna) i pasteryzacja warzyw. Polega to na podgrzaniu warzyw w słoikach lub puszkach do temperatury 120°C, 
a następnie schłodzeniu ich do 40°C. Proces chłodzenia wymaga zużycia dużej ilości wody, jednak dzięki zmianom w naszej chłodni kominowej możliwe będzie ponowne wykorzystanie 50 milionów litrów wody”, tłumaczy kierownik projektu Guido Corstjens.

„Chłodnia kominowa jest wymiennikiem ciepła gdzie woda styka się z powietrzem, dzięki czemu jej temperatura obniża się”, dodaje. „Odbywa się to etapami, w których inteligentnie korzystamy z temperatury wody. Gorąca woda z pierwszego etapu procesu chłodzenia, kiedy warzywa studzone są od temperatury 120°C do 70°C, już wcześniej była wykorzystywana w procesie. Woda ta ma jakość wody pitnej, więc doskonale przydaje się na etapach zalewania oraz blanszowania. Woda, która następnie schładzana jest do temperatury 55°C, jest ponownie wykorzystywana w niektórych procesach produkcyjnych oraz w procesach mycia.”

Kolejny krok w oszczędzaniu wody

W tym roku firma Greenyard Prepared zrobiła kolejny krok. Poprzez dostosowanie wymiarów chłodni kominowej i zainstalowanie wydajnego wymiennika ciepła. Greenyard Prepared może także ponownie wykorzystywać wodę, która została schłodzona do 40°C. „Dzięki tej inwestycji uda nam się ponownie wykorzystać 50 milionów litrów wody rocznie”, mówi Guido Corstjens. „Oznacza to, że będziemy mogli czerpać mniej wód gruntowych. To ważny krok i długoterminowa korzyść dla zrównoważonego rozwoju. Rozsądne zarządzanie wodami gruntowymi to coraz ważniejszy temat w takich krajach jak Belgia i Holandia.”

Jedność z otoczeniem i przyrodą

Zespół pracujący nad modernizacją  chłodni kominowej brał pod uwagę także otoczenie zakładu, okolicznych mieszkańców oraz przyrodę wokół oddziału w Bree. Firma Greenyard Prepared zdecydowała się na instalację cichych silników o wyjątkowo niskim poziomie wytwarzanego hałasu a chłodnia kominowa wyposażona została w filtry przeciwpyłowe. „W okolicy zakładu rosną drzewa, które w określonych porach roku pylą. Pyłki natomiast nie mogą dostać się do procesu. Filtry można w łatwy sposób regulować, zamykać lub otwierać, w zależności od zapotrzebowania”, tłumaczy Robby Vossen, Asystent koordynatora ds. środowiska. „W Greenyard Prepared chcemy w jak największym stopniu pozwolić naturze na swobodne działanie. Odpowiednio dostosowujemy do tego nasz system pracy. W ten sposób interpretujemy zrównoważony rozwój.”


Więcej przykładów na to jak innowacje wspierają nasze działania na rzecz wspierania naszego zrównoważonego rozwoju? Pobierz nasz raport o zrównoważonym rozwoju.