Corporate Documents - greenyard.group
gygroup_skw_site_banner
Corporate Governance
Charters en Codes
Corporate Governance Charter
De algemene principes en bepalingen in verband met de governance structuur van Greenyard en meer bepaald in verband met de rol en verantwoordelijkheden, de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur, zijn Adviserende Comités, het Uitvoerend Management en het Leadership Team, worden omschreven in het Corporate Governance Charter. Greenyard gebruikt de Belgische Corporate Governance Code uit 2020 als referentiecode.
Greenyard volgt nauwgezet de ontwikkelingen en past haar corporate governance structuur waar nodig aan. De Raad van Bestuur herziet het Corporate Governance Charter regelmatig en brengt, indien nodig, wijzigingen aan. Het Charter is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2020.
Verhandelingsreglement
Het Verhandelingsreglement heeft tot doel ervoor te zorgen dat personen die op een gegeven moment over voorwetenschap (i.e. informatie met betrekking tot de Groep of effecten van Greenyard die concreet is, die niet openbaar is en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunen hebben op de koers van deze effecten) beschikken, geen misbruik maken van en zich niet verdacht maken van het misbruik van, dergelijke voorwetenschap en ervoor te zorgen dat deze personen dergelijke voorwetenschap vertrouwelijk houden en zich onthouden van marktmanipulatie.
gygroup_watermelon_banner
Charters en Codes
Corporate Governance Charter
De algemene principes en bepalingen in verband met de governance structuur van Greenyard en meer bepaald in verband met de rol en verantwoordelijkheden, de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur, zijn Adviserende Comités, het Uitvoerend Management en het Leadership Team, worden omschreven in het Corporate Governance Charter. Greenyard gebruikt de Belgische Corporate Governance Code uit 2020 als referentiecode.
Greenyard volgt nauwgezet de ontwikkelingen en past haar corporate governance structuur waar nodig aan. De Raad van Bestuur herziet het Corporate Governance Charter regelmatig en brengt, indien nodig, wijzigingen aan. Het Charter is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2020.
Remuneration Policy
gygroup_leek_field_banner
Gedragscode
De Gedragscode beoogt om een sterke en duurzame onderneming op te bouwen door Greenyard's ethische waarden hoog in het vaandel te houden en door iedere werknemer, bestuurder en leidinggevende van Greenyard te gidsen om van ethisch en wettelijk handelen een essentieel onderdeel van zijn dagelijkse activiteiten te maken. De Gedragscode is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2022.Klokkenluidersbeleid
Greenyard hanteert de hoogste standaarden van bedrijfsethiek en leeft de wettelijke regels strikt na.

Het is daarom zeer belangrijk dat Greenyard over geschikte procedures beschikt die haar Vertegenwoordigers de mogelijkheid bieden om elke bezorgdheid die zij kunnen hebben over werkelijk of vermeend Wangedrag in de Operaties van Greenyard op een verantwoordelijke en doeltreffende manier te melden, terwijl ze gevrijwaard blijven van vergelding.
Prospectus Special Reports of Board of Directors
Contact transparantiekennisgevingen
Aandeelhouders dienen Greenyard en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte te brengen als hun deelneming de toepasselijke drempelwaarde van 3%, 5%, 7,5% en 10% van het totale aantal stemrechtverlenende effecten of een veelvoud van 5% onderschrijdt of overschrijdt.

Transparantiekennisgevingen moeten naar de Compliance Officer van de onderneming worden verstuurd (compliance.officer@greenyard.group).
Corporate Governance
Meer informatie over de Raad van Bestuur en Adviserende Comitées van Greenyard is beschikbaar onder 'Corporate Governance'. Hier vindt u eveneens meer informatie over het Executive Management, de Corporate Documenten en de Aandeelhoudersinformatie terug.