Onze duurzaamheidsaanpak - greenyard.group

Duurzaamheidsmodel

Greenyards duurzaamheidsmodel zorgt ervoor dat duurzaamheid verweven zit in elke beslissing die we nemen. Het brengt onze impact samen in drie domeinen: Economische impact en governance, Milieu-impact en Sociale impact. Samen omvatten ze alle materiële onderwerpen die we bij onze dubbele materialiteitsbeoordeling (Double Materiality Assessment of DMA) hebben vastgesteld.  DMA is een proces dat duurzaamheidsonderwerpen prioriteert. Materiële onderwerpen zijn topics die een impact hebben op het bedrijf (financiële materialiteit) en/of waardoor het bedrijf een impact heeft op de maatschappij en/of het milieu (impactmaterialiteit). Voor ieder onderwerp hebben we een strategische aanpak en een beleid ontwikkeld. In dit verslag rapporteren we over onze aanpak, onze voortgang en onze toekomstplannen.

Sustainability model 2024
Dubbele materialiteitsbeoordeling
Onze meest recente materialiteitsbeoordeling werd begin 2022 uitgevoerd en vormt de basis voor onze meest recente resultaten
Betrokkenheid bij onze stakeholders
Als verantwoordelijk bedrijf verplicht Greenyard zich tot een duurzaamheidsstrategie die de standpunten van haar stakeholders weerspiegelt
Roadmap voor duurzaamheid en voor onze ambities
Greenyards Sustainability Roadmap is ontwikkeld in samenwerking met het senior management van onze verschillende entiteiten en met de bredere groep van duurzaamheidsambassadeurs die werkzaam zijn binnen de divisies en locaties van de Groep.
Breng me terug naar de duurzaamheidspagina
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.