Onze duurzaamheidsaanpak - greenyard.group

Duurzaamheidsmodel

Het duurzaamheidsmodel van Greenyard bestaat uit een cirkel van stakeholders die rechtstreeks betrokken zijn bij zowel ons bedrijfsmodel als onze duurzaamheidsprestaties. Duurzaamheid is ingebed in elke beslissing die we nemen, wat betekent dat elke actie die we ondernemen impact heeft.

Elke keuze op onze weg naar een gezondere levensstijl en duurzamere voedselketens is onderverdeeld in drie impactdomeinen: Economische impact en Governance, Milieu-impact en Sociale impact.

Binnen deze drie domeinen hebben wij alle materiële onderwerpen opgenomen die wij bij de dubbele materialiteitsbeoordeling hebben vastgesteld. Voor deze onder- werpen hebben wij een beleid of een strategische aanpak ontwikkeld. Hierna doen wij verslag van onze prestaties en toekomstige plannen, met een limited assurance over specifiek geïdentificeerde KPI’s. middel van de producten die wij aanbieden, en tegelijkertijd zorgen voor een duurzame voedselwaardeketen. Daarom omarmen wij verantwoord en duurzaam inkopen als onze leidraad, en zetten wij ons in om een positieve impact te hebben op zowel de mens als de planeet.

sustainability model

Met onze aanpak kunnen wij een duidelijke en actuele statusupdate geven en tegelijkertijd gaan voldoen aan toekomstige wettelijke rapportageverplichtingen. In de loop van 2023 zullen wij de vereisten van de EU-CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) analyseren. Hoewel er mogelijk enkele aanvullende rapportage-elementen nodig zijn, verwachten wij dat zowel ons duurzaamheidsmodel als onze dubbele materialiteitsanalyse opnieuw zullen worden bevestigd, aangezien deze zijn ontworpen met de CSRD in gedachten.

Samen met onze klanten, telers en andere stakeholders zijn wij ervan overtuigd dat elke stap in de juiste richting een aanzienlijke impact kan hebben. Onze Sustainability Roadmap en ons model dienen hierbij als leidraad.

Dubbele materialiteitsbeoordeling
Onze meest recente materialiteitsbeoordeling werd begin 2022 uitgevoerd en vormt de basis voor onze meest recente resultaten
Betrokkenheid bij onze stakeholders
Als verantwoordelijk bedrijf verplicht Greenyard zich tot een duurzaamheidsstrategie die de standpunten van haar stakeholders weerspiegelt
Roadmap voor duurzaamheid en voor onze ambities
Greenyards Sustainability Roadmap is ontwikkeld in samenwerking met het senior management van onze verschillende entiteiten en met de bredere groep van duurzaamheidsambassadeurs die werkzaam zijn binnen de divisies en locaties van de Groep.
Breng me terug naar de duurzaamheidspagina
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.