Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju – Raport firmy Greenyard dotyczący zrównoważonego rozwoju - greenyard.group

Model zrównoważonego rozwoju

Nasza mapa drogowa zrównoważonego rozwoju powstała w ramach bliskiej współpracy z kierownictwami pionów, poszczególnymi podmiotami oraz ambasadorami zrównoważonego rozwoju. Przyjęte podejście zostało także omówione podczas zebrania Zarządu, a aktualne informacje na temat postępów staną się standardowym elementem biznesowych aktualizacji przekazywanych Zarządowi przez kierownictwo.

Obok wszystkich kwestii wewnętrznych uwzględniliśmy też zewnętrzne opinie na temat zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym: rozmowy ze specjalistami, wnioski z projektów, w których bierzemy udział, wiedzę uzyskaną podczas wydarzeń i seminariów powiązanych z sektorem, zasady i uregulowania unijne oraz inspiracje od innych firm.

Aby wybrać najważniejsze zagadnienia, szczególną uwagę poświęciliśmy informacjom uzyskanym od naszych klientów, którzy także zwracają coraz większą uwagę na aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem. Ponadto przeprowadziliśmy własną ocenę istotności.

Mając do dyspozycji wszystkie te informacje, dodaliśmy nowe cele i rozszerzyliśmy wcześniejsze zobowiązania, tak aby nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju stały się bardziej namacalne i konkretne. Nowy zestaw celów zostanie włączony do naszych działań na przestrzeni bieżącego roku obrotowego, tak aby mieć pewność, że zrównoważony rozwój znajduje się w centrum wszystkich naszych działań.

sustainability model

Z takim podejściem możemy przekazywać wyraźne i aktualne informacje na temat aktualnego statusu spraw, jednocześnie zapewniając zgodność z przyszłymi wymaganiami ustawowymi w zakresie sprawozdawczości. W 2023 roku przeanalizujemy wymogi dyrektywy EU-CSRD (dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). Chociaż mogą być wymagane pewne dodatkowe elementy, oczekujemy, że zarówno nasz model zrównoważonego rozwoju, jak i podwójna analiza istotności zostaną ponownie potwierdzone, ponieważ zostały one opracowane pod kątem dyrektywy CSRD.  

Wraz z naszymi klientami, plantatorami i innymi interesariuszami mocno wierzymy, że każdy krok podejmowany we właściwym kierunku może mieć istotny wpływ. Nasza mapa drogowa zrównoważonego rozwoju posłuży nam za kompas w tej podróży. 

Firma Greenyard stanowi łącznik w łańcuchu dostaw żywności, optymalizując wszystkie elementy łańcucha – od gospodarstw plantatorów, aż po supermarkety i restauracje, w których konsumenci mogą spożywać nasze zdrowe produkty roślinne. Ze względu na skalę prowadzonej działalności i rozbudowaną sieć plantatorów możemy zoptymalizować transport z całego świata do naszych centrów dystrybucji i zakładów produkcyjnych. Wspólnie z klientami przed każdym sezonem ustalamy ich konkretne potrzeby i łączymy je z najlepszymi plantatorami, tworząc w ten sposób programy na cały rok. W trakcie sezonu upraw jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z plantatorami, jak i sieciami detalicznymi, dopasowując popyt do podaży, którą zapewnia nam natura. Taki sposób pracy umożliwia stworzenie wydajnego i zrównoważonego spożywczego łańcucha dostaw o niskim wpływie środowiskowym. Poza optymalizacją i małą ilością odpadów jest to także najbardziej ekonomiczny sposób pracy, który pozwala zagwarantować dostępność i przystępne ceny dla każdego.

Podwójna ocena istotności
Ostatnią ocenę istotności przeprowadziliśmy na początku 2022 roku i to na niej oparliśmy nasze najnowsze wyniki.
Zaangażowanie interesariuszy
Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne, Greenyard realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, która odzwierciedla poglądy interesariuszy i odnosi się do problemów, które naprawdę są istotne.
Mapa drogowa i ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju
Mapa drogowa zrównoważonego rozwoju firmy Greenyard powstała we współpracy z kierownictwem wyższego szczebla, reprezentującym poszczególne spółki, oraz z większą grupą ambasadorów zrównoważonego rozwoju, pracujących w różnych pionach i lokalizacjach Grupy.
Zrównoważony rozwój
Greenyard dąży do pozyskiwania owoców i warzyw w sposób zrównoważony, szanując przyrodę i zapewniając plantatorom uczciwe zyski. Nasze strony poświęcone zrównoważonemu rozwojowi jasno pokazują nasz ostateczny cel, jakim jest poprawa jakości życia.