Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijf - greenyard.group
Bericht van onze co- CEO’s: Duurzaamheid staat centraal in onze Strategie 2030
Bij Greenyard is duurzaamheid meer dan een exploitatievergunning. We zien duurzaamheid als een drijvende kracht voor een hoognodige, fundamentele verandering in onze sector en de maatschappij in het algemeen. Daarom staat duurzaamheid centraal in onze Strategie 2030, nu we het voortouw nemen in de wereldwijde overgang naar gezondere en duurzamere voedselsystemen.
Paneldiscussie met onze Managing Directors: Duurzaamheid staat hoog op de agenda van ons bedrijf
Duurzaamheid is een kernonderdeel van de 2030-strategie van Greenyard en staat al sinds het prille begin centraal in ons bedrijf. Hoe kunnen wij vandaag de dag onze unieke positie in de keten inzetten en onze rol spelen om positieve verandering te brengen? Waar staan wij vandaag de dag als bedrijf?
Duurzaamheidsverslag van Greenyard
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.