Boodschap van de co-CEO’s - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner
Boodschap van de co-CEO’s
"Als we een echte impact willen hebben, moeten we sterk samenwerken in de hele waardeketen."
co-CEO’s Greenyard

 

Het leven verbeteren.
Ons doel geeft perfect weer wat Greenyard als bedrijf wil bereiken. Als verbindende partner streven we er voortdurend naar een drijvende kracht te zijn achter de transitie naar een gezondere levensstijl en steeds duurzamere voedselwaardeketens.

Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe kwetsbaar we als mensheid zijn en hoe groot de onderlinge afhankelijkheid tussen landen, bedrijven en mensen is. Daarnaast maakte het duidelijk hoe sterk en veerkrachtig de verbonden voedselwaardeketen van Greenyard is. Ons geïntegreerde bedrijfsmodel is gebouwd op een stevig en wereldwijd netwerk van toegewijde telers en op een nauwe samenwerking met betrokken retailers, die veel belang hechten aan duurzaamheid. Onze gepassioneerde en vakkundige medewerkers zorgen ervoor dat deze beide uiteinden van de voedselwaardeketen elke dag opnieuw soepel met elkaar verbonden blijven.

Door deze unieke manier van werken kunnen consumenten onze gezonde producten het hele jaar door in verse, diepgevroren of bereide vorm kopen, en dat over de hele wereld.

 

Van vork tot veld
Voor de opbouw van steeds duurzamere voedselwaardeketens is het cruciaal om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Anders dan bij de traditionele aanbodgerichte benaderingen hanteren we bij Greenyard het principe ‘van vork tot veld’. Alles begint met de daadwerkelijke vraag aan de consumentenzijde. Door samen te werken met onze klanten, begrijpen we wat, hoe, waar en wanneer mensen willen eten. Op basis van deze inzichten communiceren we met onze telers om op maat gemaakte productieplannen op te stellen. Dankzij deze manier van werken kunnen we het aanbod voortdurend optimaliseren en ervoor zorgen dat de weg van veld tot vork altijd zo kort en efficiënt mogelijk is.

Dit kunnen wij niet alleen. Voedselwaardeketens zijn complex. Het zijn wereldwijde systemen die alleen ten goede kunnen worden veranderd door een systematische aanpak en gezamenlijke inspanningen met alle betrokken partijen. Als we echt een duurzame impact willen hebben, moeten we in deze hele voedselwaardeketen nauw samenwerken.

Daarom is onze nieuwe Roadmap voor Duurzaamheid 2025 gebaseerd op drie belangrijke pijlers die alle onderdelen van de voedselwaardeketen met elkaar verbinden.

1. Bouwen aan duurzame voedselvoorzieningsketens - zorgen voor de hoogste milieu- en sociale normen
De naleving van milieu- en sociale normen in de hele voedselwaardeketen is verplicht voor al onze partners. Simpel gezegd: wij zetten ons in voor goede en eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle werknemers en bevorderen tegelijkertijd de natuur. Concreet betekent dit dat we onze producten betrekken van boeren die volgens onze hoge normen voor ecologische en sociale duurzaamheid werken. We willen het goede voorbeeld geven en daarom hebben we ons ten doel gesteld dat in 2025 100% van onze telers gecertificeerd zijn. Niet alleen in landen met een hoog risico, maar ook in landen met een gemiddeld risico. Bovendien heeft de ondertekening van de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken eerder dit jaar onze ambitie als aanjager van positieve verandering in de sector duidelijk versterkt.
groenten
aardbeien
2. Onze eigen ecologische voetafdruk verbeteren - werken aan een lagere CO2- en watervoetafdruk
De lockdowns tijdens de coronapandemie waren van invloed op de consumptiepatronen. De productie van extra volumes in onze divisies Prepared en Frozen en de uitvoering van strikte coronamaatregelen leidden tot een lagere energie-efficiëntie in vergelijking met voorgaande jaren. Ondanks deze complexe situatie hebben we in verschillende innovatieve projecten geïnvesteerd om onze voetafdruk te verbeteren. Een nieuwe koeltoren bij onze divisie Prepared zal 50 miljoen liter drinkwater per jaar besparen, terwijl de nieuwe machinekamer bij onze divisie Frozen de komende jaren aanzienlijke energiebesparingen zal opleveren. Daarnaast zijn er meerdere projecten uitgevoerd om verpakkingsmaterialen te verminderen en zijn er diverse andere projecten gelanceerd om energie te besparen. Het verkleinen van onze eigen ecologische voetafdruk is en blijft een belangrijke prioriteit voor Greenyard.
3. Samenwerken met onze klanten - stimuleren van gezonde en duurzame voedingsconcepten
Ons geïntegreerd klantenmodel op basis van langetermijnrelaties is uniek. Het is cruciaal voor het bereiken van een duurzamere voedselwaardeketen. Dankzij deze manier van werken kunnen we gezamenlijk gezonde en duurzame voedingsconcepten ontwikkelen, waardoor gezonde voedingskeuzes steeds toegankelijker worden voor consumenten. Ook kunnen we zo kortere en efficiëntere toeleveringsketens creëren waar alle betrokkenen, van teler tot consument, baat bij hebben. Deze nauwe samenwerking is van essentieel belang als we onze ambitieuze verbintenissen willen waarmaken.
romanesco

  

Our Sustainability Roadmap 2025 allows us to further accelerate on this indispensable topic. It will also enable us to continuously explore areas where sustainability and economy go hand in hand. Less waste or lower use of energy automatically translates into a decreased cost. These are concrete opportunities. Thanks to our integrated business model, increased digitisation, and joint efforts, we have the capability to further maximise these synergies. Simultaneously, the time is right to value the true cost for high quality products of nature, and a sustainable and responsible food value chain.

co-CEO’s Greenyard

Uitdagingen en dilemma’s voor onze sector
Groenten en fruit hebben een kleinere ecologische voetafdruk dan andere voedselcategorieën. Er bestaat een duidelijke consensus over het feit dat zij van essentieel belang zijn om aan de toenemende vraag naar voedsel in de wereld te kunnen voldoen, met inachtneming van de planetaire grenzen. Toch is onze sector ook sterk afhankelijk van de natuur zelf, van de gezondheid van onze planeet en van een gunstig klimaat. Het is duidelijk dat het telen van groenten en fruit een cruciale, maar kwetsbare activiteit is.

We zien een groeiende bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering en van de uitdaging om een groeiende wereldbevolking te voeden. Daarnaast worden we uiteraard geconfronteerd met verschillende dilemma’s in verband met de noodzakelijke transitie naar duurzamere voedselwaardeketens. Het oplossen van deze dilemma’s zal onvermijdelijk leiden tot prijsstijgingen; dit kunnen we niet negeren. Het zal ervoor zorgen dat telers in verschillende duurzaamheidsinitiatieven kunnen investeren en zo de onschatbare bron van gezonde groenten en fruit kunnen beschermen: onze planeet, met gezonde bodems en rijk aan biodiversiteit.

We moeten accepteren dat er voor duurzamere voedselwaardeketen investeringen van onze huidige generatie nodig zijn.

Duurzaamheid staat centraal in onze strategie
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Met de nieuwe Roadmap voor Duurzaamheid 2025 en onze nieuwe reeks verbintenissen zetten we nu meer vaart achter onze weg naar duurzaamheid.

We hebben de verbintenissen waar we de afgelopen jaren aan hebben gewerkt, waaronder klimaatverandering, water, nul afval en maatschappelijke verantwoordelijk, niet alleen verruimd. We hebben ook nieuwe, ambitieuze doelstellingen toegevoegd. Vandaag de dag zijn deze doelstellingen reeds verankerd in al onze activiteiten, zodat duurzaamheid centraal staat bij alles wat we doen. Tegelijkertijd worden verschillende interne projecten opgezet om onze governancestructuur te helpen versterken, onze prestaties beter te meten en onze voortdurende verbetering op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) te beheren.

Onze verantwoordelijkheid omarmen
Greenyard is een onmisbare schakel in de transitie naar een gezondere levensstijl. Samen met onze klanten brengen we elke dag een breed scala aan gezonde en plantaardige producten bij de consument. We beseffen dat onze unieke positie in het hart van de voedselwaardeketen niet alleen veel kansen biedt. Het brengt ook een onbetwistbare verantwoordelijkheid met zich mee om als drijvende kracht te fungeren op weg naar steeds duurzamere voedselsystemen.

We omarmen dit, en we zijn ervan overtuigd dat onze bedrijfsbrede inspanningen hun vruchten zullen afwerpen. We zullen onze belofte om het leven te verbeteren, nakomen: het leven van mensen door een gezondere levensstijl, het leven van onze werknemers en het leven van onze zakenpartners. En natuurlijk het leven op aarde, omdat we voortdurend zorg dragen voor onze planeet.

Middels het duurzaamheidsrapport dat u bij de hand heeft, laten wij u graag ontdekken hoe wij deze ambitie via slimme investeringen en impactvolle projecten concreet maken. Het laat zien hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen om het leven van de huidige en toekomstige generaties elke dag weer te verbeteren.

 

Hein Deprez, Marc Zwaaneveld
co-CEO’s Greenyard

Greenyard’s weg naar duurzaamheid
Onze doelstellingen voor 2025
Een nieuwe reeks ambitieuze doelstellingen om onze weg naar duurzaamheid te versnellen
Samenwerken met klanten
Greenyard in één oogopslag
De cijfers die ertoe doen
Bouwen aan duurzame toeleveringsketens
Ons duurzaamheidsmodel
Aansturen van de transitie naar een gezonde levensstijl en duurzame voedselketens
Duurzaamheidsverslag
Ons geïntegreerde duurzaamheidsverslag geeft een overzicht van onze meest recente duurzaamheidsinitiatieven en laat duidelijk zien wat ons uiteindelijke doel is: het leven verbeteren.