Duurzaamheid staat centraal in ons Strategie 2030 - greenyard.group
Duurzaamheid staat centraal in onze Strategie 2030
co-CEO’s Greenyard

De wereld om ons heen ziet er heel anders uit dan in ons vorige duurzaamheidsverslag. In het afgelopen jaar werden we meer dan ooit geconfronteerd met de onderlinge verbondenheid van wereldwijde voedselvoorzieningsketens en de noodzaak van stabiele, maar flexibele antwoorden op de dagelijkse uitdagingen. De droge en hete zomerperiode onderstreept eens te meer de kwetsbaarheid van onze planeet. Er is dringend behoefte aan maatregelen voor de aanpassing aan het klimaat en aan klimaatactie. Bovendien wordt onze sector geconfronteerd met een explosie qua kosten voor energie, vervoer en verpakking. Tegelijkertijd moeten wij het hoofd bieden aan volatiele prijzen voor groenten en fruit.

Bij Greenyard zien we het als onze prioriteit om een deel van de oplossing te zijn, voor al onze belanghebbenden: telers, klanten, leveranciers, werknemers, zakenpartners en aandeelhouders. Maar vooral, voor onze belangrijkste partner: de natuur. De natuur vormt altijd het beginpunt van onze waardeketen, wij kunnen niet zonder haar en wij moeten haar voeden. Daarom sluiten wij geen compromissen als het om duurzaamheid gaat. Integendeel. Wij versnellen het nog meer. Ook in het huidige uitdagende economische klimaat hebben wij grote stappen voorwaarts gezet.

Duurzaamheid heeft een centrale plaats gekregen in onze Strategie 2030, die wij eind 2021 hebben gelanceerd. Het is een drijvende kracht achter onze strategie met een duidelijke ambitie: het leven te verbeteren door plantaardige voedselervaringen te schenken en een gezonde levensstijl te koppelen aan duurzame voedselwaardeketens. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zien het als onze plicht om het voortouw te nemen in de wereldwijde overgang naar gezondere en duurzamere voedselsystemen. We zijn vastbesloten om het consumenten gemakkelijker te maken de juiste keuzes te maken door ons assortiment plantaardige gemaksproducten uit te breiden.

Plantaardig is de toekomst

Fruit en groenten, de planten zelf, zijn onze kernproducten in al hun pure, natuurlijke kracht. Voor Greenyard is dat de enige manier om naar plantaardig te kijken. Wij geloven in groenten en fruit die een centrale plaats innemen op het bord, waar ze thuishoren op basis van hun eigen verdiensten. Omdat groenten en fruit de gezondste en de duurzaamste keuze zijn. Onmiskenbaar. En het wordt elke dag duidelijker dat wij fundamentele veranderingen moeten aanbrengen in de manier waarop wij voedsel produceren en consumeren. De huidige voedselsystemen brengen de planeet in gevaar en hebben tegelijkertijd een grote invloed op onze gezondheid. Over de hele wereld worden wij geconfronteerd met een sterke stijging van niet-overdraagbare ziekten, die vaak in verband wordt gebracht met een moderne ongezonde levensstijl.

Door simpelweg fruit en groenten tot het hoofdbestanddeel van onze voeding te maken, kunnen wij onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen en gezonder leven. Als wij onze activiteiten uitbreiden, samen met onze klanten, zal het voor de consumenten gemakkelijker worden om deze juiste keuzes te maken. Dankzij een verruiming van ons assortiment plantaardige gemaksproducten bieden we hun een grote verscheidenheid aan gezonde en lekkere opties. Want de gezonde en duurzame keuze zou de gemakkelijke keuze moeten zijn, altijd.

Ook vandaag, nu de consumenten te lijden hebben onder de stijgende kosten van het levensonderhoud. De huidige realiteit benadrukt een ander belangrijk element in de strategie van Greenyard: wij geloven sterk dat gezonde voeding betaalbaar en altijd toegankelijk moet zijn, voor elke consument. Immers, als wij een maximale impact willen hebben, en echte verandering mogelijk willen maken, moeten wij iedereen bereiken met gezonde oplossingen. Toegankelijkheid in de hele samenleving, is de belangrijkste factor. Tegelijkertijd moeten wij zorgen voor een duurzaam rendement en een eerlijke waarde voor alle belanghebbenden in de keten. Onze niet-aflatende focus op nauwe samenwerking is een wezenlijke drijfveer bij het realiseren hiervan. Ons model van geïntegreerde klantenrelaties waarborgt een open en transparante dialoog. Tegelijkertijd passen wij dezelfde aanpak toe met ons sterke netwerk van telers, via geïntegreerde telerrelaties. Wij willen, door beide uiteinden van de keten met elkaar te verbinden, elkaar sterker maken en zekerheid bieden, vooral in onzekere tijden.

co-CEO’s Greenyard

Op feiten gebaseerde besluitvorming

Al sinds de oprichting van Greenyard staat duurzaamheid centraal in ons bedrijf. Duurzaamheid zit diep verankerd in onze manier van werken en onze mond-tot-grond aanpak. Op die stevige basis hebben wij nu de nodige stappen ondernomen om een op feiten gebaseerd fundament voor onze duurzaamheidsinspanningen te creëren.

Op 1 april van dit jaar hebben wij een nieuw intern beheerssysteem ingevoerd om onze belangrijkste duurzaamheidsindicatoren te controleren en onze vorderingen bij te houden. Met dit systeem kunnen wij elke maand de meest relevante duurzaamheidsgegevens voor elke locatie vastleggen. Het ondersteunt ons management bij het analyseren, aanpassen en sturen van de activiteiten in de juiste – en steeds duurzamere – richting.

Aan het begin van 2022 hebben wij ook een dubbele materialiteitsbeoordeling uitgevoerd, een belangrijke mijlpaal in de uitrol van ons duurzaamheidstraject. Samen met verschillende groepen belanghebbenden hebben wij de materiële duurzaamheidsthema's uitgezet die er vanuit financieel, maatschappelijk en milieuoogpunt het meest toe doen. De outside-in- en de inside-outviews van deze beoordeling bevestigden de prioriteiten die in ons duurzaamheidstraject zijn vastgesteld. Daarnaast hebben wij onze externe accountant opdracht gegeven een beperkte assurance uit te voeren van onze duurzaamheidscijfers, die wij in dit verslag hebben opgenomen. Daarmee lopen wij vooruit op komende regelgeving zoals de nieuwe CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU) en het biedt een extra niveau van transparantie.

Een ander belangrijk onderwerp voor onze sector is de komende EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence. Die richtlijn beoogt enerzijds de mensenrechten in de hele waardeketen en anderzijds de bescherming van het milieu te waarborgen. Deze onderwerpen staan hoog op de agenda van Greenyard. Wij hebben sterke ambities wat betreft de certificering van sociale naleving voor onze telers in landen met een hoog en gemiddeld risico, en wij hebben eerder dit jaar een nieuwe gedragscode voor leveranciers uitgebracht om de koers te bepalen. Beide zijn in lijn met deze komende verordening.

En deze stappen zijn noodzakelijk. Ze helpen ons bedrijf, en de sector in het algemeen, om de goede weg van duurzame voedselwaardeketens verder te bewandelen. Dat is ook de reden waarom wij nieuwe regelgeving op deze gebieden onvoorwaardelijk toejuichen; ze scheppen gelijke voorwaarden voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte, en ze geven extra krediet aan de koplopers op deze belangrijke onderwerpen. Als marktleider in de sector nemen wij onze verantwoordelijkheid bij de ondersteuning van de invoering van dergelijke systemen.

Kernvoorwaarden voor toekomstige groei

Innovatie en technologie gaan hand in hand met duurzaamheid. Het zijn kernvoorwaarden. Niet alleen om de overgang naar plantaardige voeding te versnellen, maar ook om vooruitgang in onze duurzaamheidsstrategie verder te stimuleren. Gecombineerd zijn ze van vitaal belang voor onze aanhoudende groei op lange termijn.

co-CEO’s Greenyard

Tijdens het beheer van de voedselvoorzieningsketen verbinden wij een enorme hoeveelheid inzichtelijke gegevenspunten met elkaar, te beginnen bij de teler en door de gehele keten heen tot op het niveau van de eindverbruikers. Dankzij onze nauwe en geïntegreerde samenwerking met retailers en telers kunnen wij vraag en aanbod op een ongeëvenaarde en uiterst geavanceerde manier op elkaar afstemmen. Duurzaamheid is een exploitatievergunning, maar ook verbonden met ons unieke bedrijfsmodel. Het een kan niet zonder het ander. Het is geen toeval dat wij de laagste niveaus van voedselverspilling zien bij onze meest geavanceerde geïntegreerde klantenrelaties. Bovendien biedt het ons een veel hogere mate van transparantie en een solide basis voor een eerlijke en correcte prijsstelling. Naarmate wij duurzaamheid verankeren in elke beslissing die wij nemen, ervaren wij hoe het rechtstreeks bijdraagt tot de economische waarde in onze dagelijkse activiteiten. Verderop in dit verslag leest u gedetailleerdere verhalen die dit illustreren.

Dit speciale duurzaamheidsverslag is een uitnodiging om met ons mee te denken over hoe wij “levens kunnen verbeteren” en onze ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie verder kunnen versterken. En dat kunnen wij alleen samen met al onze belanghebbenden. Het is een reis die tijd kost en investeringen vergt. De kosten om deze grote overgang te realiseren, moeten een gezamenlijke inspanning zijn, willen we een gezondere en duurzamere toekomst voor iedereen creëren.

Maar bovenal, beste lezer, begint het bij ieder van ons. Elk individu kan in zijn dagelijks leven een verschil maken en bijdragen aan een betere toekomst. Waarom kiest u de volgende keer dat u zich afvraagt “wat eten we?” niet voor de gezonde, duurzame, lekkere en plantaardige optie?

Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.