Nasze historie - greenyard.group

Zrównoważony rozwój
Greenyard dąży do pozyskiwania owoców i warzyw w sposób zrównoważony, szanując przyrodę i zapewniając plantatorom uczciwe zyski. Nasze strony poświęcone zrównoważonemu rozwojowi jasno pokazują nasz ostateczny cel, jakim jest poprawa jakości życia.