Sustainability takes centre-stage in our Strategy 2030 - greenyard.group
Sustainability takes centre-stage in our Strategy 2030
"Jeśli chcemy wywrzeć prawdziwy wpływ, potrzebujemy silnej współpracy w całym łańcuchu wartości".
co-CEO Greenyard

W chwili publikacji ostatniego Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Ubiegły rok jeszcze dosadniej niż dotychczas pokazał nam, że globalne łańcuchy dostaw są połączone ze sobą oraz że musimy stabilnie, a zarazem sprawnie reagować na codzienne wyzwania. Suchy i gorący okres letni po raz kolejny przypomniał nam o kruchości naszej planety. Musimy pilnie zastosować środki adaptacyjne, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Ponadto nasza branża boryka się z eksplozją kosztów w sektorach energii, transportu i opakowań. Jednocześnie musimy mierzyć się z niestabilnymi cenami owoców i warzyw.

W firmie Greenyard priorytetem jest to, abyśmy byli elementem rozwiązania dla wszystkich stron: plantatorów, klientów, dostawców, pracowników, kontrahentów i udziałowców. Przede wszystkim jednak dla naszego najważniejszego partnera: przyrody. Przyroda zawsze jest punktem wyjścia dla naszego łańcucha dostaw, bez niej nie moglibyśmy prowadzić działalności i musimy ją pielęgnować. Dlatego też nie akceptujemy kompromisów, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Wręcz przeciwnie, przyspieszamy i intensyfikujemy nasze działania. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej wykonaliśmy duże kroki naprzód.

Zrównoważona działalność stanowi centralny element naszej Strategii 2030, wprowadzonej z końcem 2021 roku. To siła napędowa naszej strategii, z wyraźnie określoną ambicją, którą jest: poprawa jakości życia poprzez przyjemność jedzenia warzyw oraz łączenie zdrowego stylu życia i zrównoważonych łańcuchów wartości żywności. Bierzemy na siebie odpowiedzialność i obowiązek torowania drogi dla globalnego przejścia na zdrowsze i bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Staramy się ułatwić konsumentom dokonywanie właściwych wyborów, rozszerzając naszą ofertę produktów roślinnych.

Rośliny są przyszłością

Owoce i warzywa, czyli same rośliny, są naszymi podstawowymi produktami wraz z całą swoją czystą, naturalną siłą. W firmie Greenyard jest to jedyny sposób postrzegania produktów roślinnych. Wierzymy, że owoce i warzywa mogą być głównym elementem posiłku ze względu na ich wartości odżywcze. Ponieważ owoce i warzywa są najzdrowszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska wyborem. To nie ulega wątpliwości. Każdego dnia coraz wyraźniej widać, że musimy dokonać fundamentalnych zmian w sposobie produkcji i konsumpcji żywności. Obecne systemy żywnościowe zagrażają naszej planecie, jednocześnie w istotny sposób wpływając na nasze zdrowie. Na całym świecie mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem zachorowań na choroby niezakaźne, co często wiąże się ze współczesnym niezdrowym stylem życia.

Wprowadzając owoce i warzywa jako główny element naszej diety, możemy zmniejszyć ślad środowiskowy i żyć zdrowiej. Rozwój działalności we współpracy z naszymi klientami ułatwi konsumentom dokonywanie tych właściwych wyborów. Rozszerzenie asortymentu gotowych produktów zapewni im szeroki wybór zdrowych i smacznych opcji. Ponieważ zdrowy i zrównoważony wybór zawsze powinien być też łatwym wyborem.

Także obecnie, w czasie, w którym konsumenci muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami życia. Współczesne realia rzucają światło na kolejny istotny element strategii firmy Greenyard: uważamy, że zdrowa żywność powinna być dostępna zawsze i dla każdego konsumenta. Ponieważ jeśli chcemy mieć maksymalny wpływ i umożliwić wprowadzenie prawdziwych zmian, musimy dotrzeć ze zdrowymi rozwiązaniami do każdego. Dostępność na przestrzeni całego społeczeństwa jest kluczowa. Jednocześnie musimy zapewnić stabilny zysk i uczciwą wartość dla wszystkich uczestników łańcucha. Nieustanna koncentracja na ścisłej współpracy jest istotnym czynnikiem dla realizacji tego celu. Model Zintegrowanych relacji z klientami umożliwia otwarty i przejrzysty dialog. To samo podejście stosujemy w ramach silnej sieci plantatorów, pielęgnując Zintegrowane relacje z plantatorami. Łącząc obie strony łańcucha, dążymy do wzmacniania siebie nawzajem i do zagwarantowania pewności, szczególnie w tak niepewnych czasach.

co-CEO Greenyard

Decyzje oparte na faktach

Zrównoważony rozwój stanowił główny element działalności firmy Greenyard od chwili jej powstania. Jest głęboko zakorzeniony w sposobie wykonywania pracy na co dzień oraz w podejściu „z pola na talerz”. Wykorzystując tę solidną podstawę, podjęliśmy niezbędne kroki, aby stworzyć oparty na faktach fundament dla działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

1 kwietnia bieżącego roku wprowadziliśmy nowy, wewnętrzny system zarządzania do monitorowania kluczowych wskaźników efektywności i śledzenia postępów. System ten umożliwia gromadzenie najistotniejszych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju dla każdej lokalizacji, za każdy miesiąc. Pomaga on kierownictwu analizować i dostosowywać działania oraz kierować nimi we właściwym – i jeszcze bardziej zrównoważonym – kierunku.

Na początku 2022 roku przeprowadziliśmy również podwójną ocenę istotności, która stanowiła ważny krok milowy w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Wraz z grupami zainteresowanych stron zebraliśmy zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są najważniejsze z finansowego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia. Zewnętrzne i wewnętrzne spojrzenie na tę ocenę potwierdziło priorytety określone w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo zleciliśmy naszemu zewnętrznemu audytorowi przeprowadzenie ograniczonej weryfikacji naszych wskaźników zrównoważonego rozwoju, którą dołączyliśmy do niniejszego raportu. W ten sposób wyprzedzamy nadchodzące regulacje, takie jak nowa dyrektywa CSRD (ws. raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju) i zapewniamy dodatkowy poziom przejrzystości.

Kolejnym ważnym tematem dla naszego sektora będzie nadchodząca unijna dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest z jednej strony zapewnienie przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, a z drugiej ochrona środowiska. Te zagadnienia mają wysoki priorytet w firmie Greenyard. Mamy duże ambicje, jeśli chodzi o certyfikację zgodności społecznej dla naszych plantatorów w krajach wysokiego i średniego ryzyka, a na początku tego roku wydaliśmy nowy Kodeks postępowania dla Dostawców, który wyznacza kierunek działań. Oba są zgodne z nadchodzącymi regulacjami.

I są to kroki niezbędne. Pomagają one naszej firmie, jak i całej branży, robić postępy na właściwej drodze zrównoważonych spożywczych łańcuchów wartości. Z tego samego powodu bezwarunkowo przyjmujemy nowe regulacje w tych dziedzinach, ponieważ wyrównują one warunki dla wszystkich firm bez względu na rozmiar i nagradzają liderów w tych istotnych kwestiach. Jako lider branżowy bierzemy na siebie odpowiedzialność związaną ze wsparciem przy tworzeniu takich systemów.

Kluczowe czynniki warunkujące przyszły wzrost

Innowacyjność i technologia idą w parze ze zrównoważonym rozwojem. Są kluczowymi czynnikami, które ten rozwój umożliwiają. Nie tylko przyspieszają przejście w kierunku jadłospisów opartych na produktach roślinnych, ale też wspomagają postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Wszystkie razem są podstawą rozwoju w dłuższej perspektywie.

Zarządzając łańcuchem dostaw żywności, zestawiamy ze sobą ogromne ilości wartościowych danych, zaczynając od strony plantatorów i przechodząc przez cały łańcuch. Aż do poziomu konsumentów końcowych. Bliska i zintegrowana współpraca z detalistami i plantatorami pozwala nam na dopasowanie popytu i podaży w niezrównany i wyjątkowo zaawansowany sposób. Zrównoważony rozwój to swego rodzaju licencja na prowadzenie działalności, ale jest również powiązany z naszym unikatowym modelem biznesowym. Jedno nie może obejść się bez drugiego. Nieprzypadkowo odnotowujemy najniższe poziomy marnotrawstwa żywności w naszych najbardziej zaawansowanych, zintegrowanych relacjach z klientami. Dzięki temu zyskujemy także o wiele wyższy poziom przejrzystości i solidną bazę dla uczciwych i prawidłowych cen. Włączając zrównoważony rozwój do każdego procesu decyzyjnego widzimy, jak bezpośrednio przekłada się na wartość ekonomiczną naszych codziennych działań. W dalszej części raportu prezentujemy bardziej szczegółowe wyjaśnienia, które to obrazują.

Niniejszy Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest zaproszeniem do refleksji nad możliwościami poprawy jakości życia oraz dalszym zwiększaniem naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji. Ponieważ możemy tego dokonać tylko razem, z wszystkimi zainteresowanymi. To droga, która wymaga czasu i inwestycji. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia musimy podzielić między sobą, jeśli mamy stworzyć zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Przede wszystkim jednak, drogi czytelniku, zmiany trzeba zacząć od siebie. Każda osoba może wprowadzić zmiany w swoim życiu i przyczynić się do stworzenia lepszej przyszłości. Następnym razem, gdy zadasz sobie pytanie „co na kolację?”, być może wybierzesz zdrową, zrównoważoną, smaczną i roślinną opcję?

co-CEO Greenyard

Zrównoważony rozwój to swego rodzaju licencja na prowadzenie działalności, ale jest również powiązany z naszym unikatowym modelem biznesowym. Zaczynając od klientów, dla których szacujemy popyt, oraz potrzeb konsumentów i łącząc to z solidną bazą plantatorów w celu jak najlepszego dopasowania detalistów do plantatorów. Patrz też na stronie…. Jak widać, jedno nie może obejść się bez drugiego. Włączając zrównoważony rozwój do każdego procesu decyzyjnego widzimy, jak bezpośrednio przekłada się na wartość ekonomiczną naszych codziennych działań.

Niniejszy Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest zaproszeniem do refleksji nad możliwościami poprawy jakości życia oraz dalszym zwiększaniem naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji. Ponieważ możemy tego dokonać tylko razem, z wszystkimi zainteresowanymi. To droga, która wymaga czasu i inwestycji. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia musimy podzielić między sobą, jeśli mamy stworzyć zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Przede wszystkim jednak, drogi czytelniku, zmiany trzeba zacząć od siebie. Każda osoba może wprowadzić zmiany w swoim życiu i przyczynić się do stworzenia lepszej przyszłości. Następnym razem, gdy zadasz sobie pytanie „co na kolację?”, być może wybierzesz zdrową, zrównoważoną, smaczną i roślinną opcję?

Zrównoważony rozwój
Greenyard dąży do pozyskiwania owoców i warzyw w sposób zrównoważony, szanując przyrodę i zapewniając plantatorom uczciwe zyski. Nasze strony poświęcone zrównoważonemu rozwojowi jasno pokazują nasz ostateczny cel, jakim jest poprawa jakości życia.