Duurzame verpakkingen - duurzaamheidsverslag Greenyard - greenyard.group

Werken aan 100% circulaire stazakken voor soepen en sauzen

afval recycleren

Begin 2022 sloeg Greenyard de handen ineen met het Brightlands Materials Center en sloot zich aan bij een consortium van particuliere bedrijven en kennisinstituten die zich richten op de ontwikkeling van volledig recycleerbare stazakken. Het is een nogal complex project, omdat de stazakken aan strenge voedselveiligheidscriteria moeten voldoen en bestand moeten zijn tegen de hittebehandeling tijdens het sterilisatieproces.

Stazakken vormen een steeds populairdere verpakking voor soepen, sauzen en andere gemaksproducten. Ze zien er niet alleen geweldig uit in de schappen, ze bieden ook optimale bescherming en conservering van het product binnenin. En misschien nog wel belangrijker, het is een lichtgewicht en compacte verpakking met een relatief beperkte koolstofvoetafdruk tijdens het transport.

afval recycleren

De kloof dichten

De stazakken hebben wel een belangrijk nadeel. Het zijn verpakkingen met meerdere lagen, bestaande uit gelamineerde kunststoffen en aluminium, dus zeer moeilijk te recycleren. In feite vormen de stazakken de belangrijkste kloof die Greenyard nog moet overbruggen om zijn belofte om tegen 2025 100% recycleerbare verpakkingen op de markt te hebben, waar te maken. Daarom heeft Greenyard Prepared zich aangesloten bij het industriebrede consortium onder leiding van Brightlands Materials Center.

“Het doel is een volledig circulaire stazak te ontwikkelen. Vooral de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid, hittebestendigheid, conservering en productbescherming maken het project bijzonder complex. Wij werken samen met de hele waardeketen. Wij koppelen de leveranciers van grondstoffen aan de producenten en de retailers, want iedereen beseft de urgentie van dit project,”, aldus Harold Gankema, Project Manager binnen Brightland Materials Center. Greenyard helpt bij het vaststellen van de criteria waaraan moet worden voldaan om grootschalige voedselproductieprocessen mogelijk te maken en test ook de verpakkingsprototypen in haar productiefaciliteiten.

Mono-materiaal

Verpakkingen die uit één soort materiaal bestaan, een zogenaamd mono-materiaal, zijn altijd beter recycleerbaar. Maar voedselveiligheid blijft het belangrijkste criterium waaraan moet worden voldaan. De verpakking moet bestand zijn tegen de hittebehandeling die deel uitmaakt van het sterilisatieproces en moet de juiste barrières bevatten om waterdamp- en zuurstofdoorlaatbaarheid te voorkomen. Deze barrières zijn van cruciaal belang om de voedselveiligheid en een lange houdbaarheid te garanderen.

In het onderzoeksproject zullen twee soorten materiaal worden getest, een stazak die geheel op PP is gebaseerd en een ander materiaal dat geheel op PET is gebaseerd. Naast de recycleerbaarheid wordt in het project ook de circulariteit onderzocht, in overeenstemming met de Europese doelstellingen. Bij het circulaire gedeelte gaat het erom de gerecycleerde materialen opnieuw te gebruiken op een vergelijkbaar kwaliteitsniveau en in het ideale geval ook voor de productie van nieuwe verpakkingen. De eerste resultaten worden eind 2023 verwacht.

Waterbeheer
Werken aan een lagere watervoetafdruk.
Nul afval
Klimaatactie
Verantwoord inkopen
Waarborgen dat onze telersbasis maatschappelijk verantwoord onderneemt.
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.